EXECUTIVE EDITORS

 

 

Editor-in-Chief

Koichi Morikawa
Senshu University

 

Supervising Associate Editors

Iwao Fujisawa
Naoki Iwatsuki

Tadashi Mori

Chiba University
Rikkyo University
University of Tokyo

Yumi Nishimura

Keisuke Takeshita
University of Tokyo
Hitotsubashi University

 

Associate Editors

Yutaka Arai-Takahashi
Masahiko Asada

Shuichi Furuya
University of Kent
Kyoto University
Waseda University

Shotaro Hamamoto

Yukiya Hamamoto

Atsuko Kanehara
Kyoto University
Ministry of Foreign Affairs of Japan
Sophia University

Tadashi Kanzaki

Aki Kitazawa
Akio Morita

Gakushuin University

Keio University

Hosei University

Mari Nagata

Junji Nakagawa
Koji Nishimoto
Osaka University
University of Tokyo
Senshu University
Yuko Nishitani
Maki Nishiumi

Kaoru Obata
Kyoto University
Chuo University
Nagoya University

John Ribeiro

Shigeki Sakamoto

Hironobu Sakai
Herbert Smith Freehills LLP
Kobe University
Kyoto University

Naoshi Takasugi

Dai Yokomizo
 
Doshisha University
Nagoya University